تصفیه فاضلاب

•           طراحی ساخت و بهره‌برداری سیستم فاضلاب دانشگاه بیرجند با ظرفیت ۶۰۰ مترمکعب به روش MBBR

طراحی ساخت و بهره‌برداری سیستم فاضلاب دانشگاه شهید بهشتی با ظرفیت ۶۰۰ مترمکعب به روش MBBR

          طراحی ساخت و بهره‌برداری سیستم فاضلاب روستایی تلور با ظرفیت ۴۰۰ مترمکعب به روش MBBR

          طرح مطالعاتی ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه یاسوج با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در روز

          تصفیه فاضلاب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در روز

          طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و آب خاکستری مربوط به مرکز همایش های دانشگاه تهران

•          طراحی ساخت و بهره‌برداری سیستم فاضلاب پردیس کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس با ظرفیت ۵۰ مترمکعب به روش MBR

          طراحی ساخت و بهره برداری پکیج دانه گیری و چربی گیری هیبریدی جهت تصفیه فاضلاب خروجی آشپزخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

          طراحی،ساخت و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب پلیمری هایپر مارکت آرین به ظرفیت ۵۰ مترمکعب در شبانه روز

          طراحی ساخت و بهره‌برداری سیستم فاضلاب مدرسه فرزانگان تهران با ظرفیت ۱۵ متر مکعب در روز به روش MBR

             تصفیه فاضلاب دانشگاه علم و فناوری مازندران با ظرفیت ۱۵ متر مکعب در روز

             مشاوره و مدیریت پساب تصفیه خانه سیرجان جهت حذف آرسنیک به ظرفیت ۵۰۰ لیتر بر ثانیه

             تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم تصفیه خانه فاضلاب ساختمان مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

پیمایش به بالا