تصفیه آب

•             خرید سامانه تصفیه (حذف آرسنیک)آب چاه های حسین آباد شهر جیرفت به ظرفیت ۳۵۷ لیتر بر ثانیه به روش فیلتراسیون بر خط

•           حذف کدورت از خروجی سد زیردان چابهار به ظرفیت ۲۰۰ لیتر بر ثانیه

          پروژه تصفیه خانه آب شرب روستای بیجار کنار رشت به ظرفیت ۷۵ لیتر بر ثانیه

          طراحی تصفیه خانه حذف آرسنیک به روش اکسیداسیون/فیلتراسیون از چاه مخزن مادر تبریز به ظرفیت ۴۰ لیتر بر ثانیه

•          اجرای سیستم تصفیه آب و حذف آرسنیک، آهن، نیترات و کدورت از چاه آب مجتمع پردیس دانشگاه گلستان به ظرفیت ۲۰ لیتر بر ثانیه

•حذف آرسنیک از آب ۵ روستای شهرستان آق قلا استان گلستان به ظرفیت ۱۵ لیتر بر ثانیه

•اولین فیلتر زئولیتی کشور جهت حذف آهن در شهر بابل به ظرفیت ۱۵ لیتر بر ثانیه

          تهیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه تصفیه آب به روش رزین مجتمع امام خمینی شهر ری به ظرفیت های ۶ و ۱۲ لیتر بر ثانیه

•          تصفیه خانه آب شرب روستاهای کرات کتی شهرستان نور، زعفران کلاء شهرستان بابل و عسگر آباد شهرستان بهشهر به ظرفیت ۱۰ لیتر بر ثانیه

•طراحی، ساخت و بهره¬برداری تصفیه خانه آب شرب روستاهای سرتاکرات شهرستان تنکابن و ماهفروزمحله شهرستان ساری به ظرفیت ۱۰ لیتر بر ثانیه

          طراحی،ساخت واجرای راه اندازی سیستم تصفیه آب و گندزدایی با اجرای پایپینگ مربوطه جهت آبنمای ماتریسی پارک شهر شهرداری گرگان

•          حذف آهن از آب شرب روستای فرید شهرستان کلاله به ظرفیت ۱۰ لیتر بر ثانیه

          حذف کدورت از آب آشامیدنی روستای شفیع آباد فندرسک شهرستان رامیان استان گلستان به ظرفیت ۱۰ لیتر بر ثانیه

          طراحی و فروش و بهره برداری از پکیج تصفیه آب شرب روستای راوه دلیجان به روش EPC به ظرفیت ۱۰ لیتر بر ثانیه

          طراحی، خرید و اجرای سامانه حذف آرسنیک از آب روستای حسین آباد قزوین به روش تزریق کلروفریک و فیلتراسیون ثانویه به ظرفیت ۱۰ لیتر بر ثانیه

          حذف کدورت از آب آشامیدنی مجتمع پوکه عباس و چم زرشک ثلاث باباجانی و مجتمع پیران سرپل ذهاب به ظرفیت ۱۰ لیتر بر ثانیه

•          حذف آهن از آب شهرک آرزو بابل به ظرفیت ۷ لیتر بر ثانیه

• تهیه، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش پکیج فیلتراسیون اتوماتیک حذف انتخابی نیترات بر روی چاه CNG چاه گرگان به ظرفیت ۵ لیتر بر ثانیه

•حذف کدورت از آب آشامیدنی روستای سفید چشمه شهرستان رامیان استان گلستان به ظرفیت ۵ لیتر بر ثانیه

•حذف کاتالیستی آهن و سولفید هیدروژن از آب روستای چنان ایلام به ظرفیت ۵ لیتر بر ثانیه

•طراحی، ساخت و بهره برداری سیستم تصفیه آب سرپرستی بانک سپه اهواز به ظرفیت ۵ لیتر بر ثانیه

          حذف کاتالیستی آهن و سولفید هیدروژن از آب شهرک شاهین خزر به ظرفیت ۵ لیتر بر ثانیه

•          سیستم سینی هوادهی جهت حذف برخی ترکیبات و گازها از آب به ظرفیت ۵ لیتر بر ثانیه

          نصب  تامین تجهیزات مربوط به تصفیه خانه آب باران دانشکده علوم پایه دانشگاه جامع گلستان واقع در پردیس سرخنکلاته به ظرفیت ۵ لیتر بر ثانیه

          حذف نیترات از آب آشامیدنی مجتمع های آبرسانی روستای حسین آباد و روستای شهید شهرستان خنداب به ظرفیت های ۳ و ۵ لیتر بر ثانیه

             بروزرسانی تاسیسات حذف آهن روستای محمد آباد شهرستان گرگان

             طراحی، ساخت و اجرای سیستم هیدروسیکلون چاه های شهرک های استان گلستان    

             ارتقاء، نصب و راه اندازی سیستم سختی گیر در تاسیسات ادارت، دانشگاه ها، مدارس، نانوایی ها و بیمارستان ها   

•             تجهیز ادارت، دانشگاه ها، مدارس، نانوایی ها و بیمارستان ها در کشور به سیستم¬های تصفیه آب اتوماتیک   

پیمایش به بالا