تصفیه آب خاکستری

•           طراحی،ساخت و اجرای سه دستگاه سیستم تصفیه فاضلاب خاکستری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

          طراحی، ساخت و اجرای سیستم دستگاه تصفیه آب خاکستری دانشگاه یاسوج جهت آبیاری فضای سبز

          تصفیه آب خاکستری دانشگاه زابل با ظرفیت ۵۰ متر مکعب در روز

•          طراحی، ساخت و بهره برداری سیستم تصفیه آب خاکستری خوابگاه توحید دانشگاه بیرجند به ظرفیت ۵۰ متر مکعب در روز

          طراحی،ساخت و اجرای سیستم فیلتراسیون آب خاکستری استخر ماهی هایپر مارکت آرین به ظرفیت ۲۰ مترمکعب در شبانه روز

          طراحی، ساخت و بهره برداری سیستم تصفیه آب خاکستری امامزاده غایب قم به ظرفیت ۱۵ متر مکعب در روز

          تصفیه آب خاکستری دانشگاه علم و فناوری مازندران به ظرفیت ۱۵ متر مکعب در روز

             تصفیه آب خاکستری استخر زمزم یزد به ظرفیت ۱۵ متر مکعب در روز

پیمایش به بالا